Ing. Roman Badík

Konateľ – špecialista požiarnej ochrany projektový manažér

Silné stránky?
„Cieľavedomosť, spoľahlivosť, technické myslenie, organizácia v čase a rozvoj osobnosti.“

Ing. Jozef Tomaník

Konateľ – špecialista požiarnej ochrany projektový manažér

Silné stránky?
„Odhodlanosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, konštruktívne myslenie, odborný rast a zmysel pre detail.“

Ing. Patrícia Mikulíková

Projektant – špecialista požiarnej ochrany

Silné stránky?
„Flexibilnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, detailnosť a precíznosť.“

Ing. Jozef Štofan

Projektant – špecialista požiarnej ochrany

Silné stránky?
„Agilný prístup, empatia, vytrvalosť a zmysel pre detail.“

Ing. Lenka Oščatková

Projektant – špecialista požiarnej ochrany

Silné stránky?
„Zodpovednosť, optimizmus, komunikatívnosť, vytrvalosť, kreativita“