PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ V SPRÁVNYCH RUKÁCH

Projektanti

Silné stránky?
„Odhodlanosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, konštruktívne myslenie, odborný rast a zmysel pre detail.“
Ing. Jozef Tomaník
Konateľ – špecialista požiarnej ochrany
Silné stránky?
„Flexibilnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, detailnosť a precíznosť.“
Ing. Patrícia Mikulíková
Projektant – špecialista požiarnej ochrany
Silné stránky?
„Agilný prístup, empatia, vytrvalosť a zmysel pre detail.“
Ing. Jozef Štofan
Projektant – špecialista požiarnej ochrany