Naše služby zdobí odbornosť, skúsenosť, zodpovednosť, flexibilita a najmä chuť komunikovať. Vyberte si z nasledujúcej ponuky a presvedčte sa sami.

Poradenská činnosť

Poradenská a konzultačná činnosť je u nás samozrejmosťou. Neváhajte a my Vás vždy radi nasmerujeme tým správnym smerom.

Projekčná činnosť

Projektovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby poskytujeme vo všetkých stupňoch riešenia dokumentácie vrátane dodatočného vybavenia stanoviska kontrolného orgánu (HaZZ).

Predkolaudačná činnosť

Kontrola stavby pred kolaudáciou z hľadiska dodržania požiadaviek vyplývajúcich zo schválenej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

S PRIDANOU HODNOTOU...

Vysoká odbornosť

Je pre nás prioritou číslo jeden a zároveň základným pilierom každej služby v našom portfóliu. Neustále na sebe pracujeme, vzdelávame sa v oblasti inovácií, získavame praktické skúsenosti a zručnosti. Ak nás predsa len niečo zaskočí, otvorene to priznáme a okamžite hľadáme riešenie problému. V špecifických riešeniach spolupracujeme s tými najlepšími odborníkmi na trhu.

Optimálne riešenie

Každý projekt je unikátny a preto hľadáme vždy najvhodnejšie možné riešenie. Pomer navrhnutých požiarnobezpečnostných opatrení a ceny za ich realizáciu nastavíme podľa Vašich predstáv, vždy však v mantineloch platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Takto dokážeme klientovi ušetriť nemalé peniaze pri realizácii. Riešenia šité na mieru sú našou silnou stránkou a výzvou zároveň. Túto pridanú hodnotu si naši zákazníci cenia najviac. Jednoducho Váš projekt precízne prepracujeme do najmenšieho detailu.

Konzultačný servis

Aj naďalej, po odovzdaní dokumentácie, sme tu kedykoľvek pre Vás. Máte otázky k riešeniu? Chcete stavbu zmeniť? Potrebujte sa poradiť? Pokojne sa pýtajte. Naša skúsenosť hovorí, že klienti často preplácajú riešenia len preto, lebo zmenu nekonzultovali so špecialistom požiarnej ochrany. Práve preto Vám túto službu ponúkame ako pridanú hodnotu.