info@totuus.sk +421 948 022 932

Spätná väzba je pre nás pohľadom do zrkadla. Vždy nás veľmi teší Vaša spokojnosť, ale pre naše napredovanie, je pre nás dôležitejšia konštruktívna kritika. Za oboje sme Vám vďačný. Ak sa rozhodujete či využijete naše služby, možno Vám pomôžu skúsenosti našich zákazníkov a naopak, ak ste už naše služby využili, môžete sa o Vašu skúsenosť podeliť a tak pomôcť ... nám, aj našim budúcim zákazníkom.

Nechajte nám spätnú väzbu:

Nikola Zajíčková

Určite odporúčam. Super komunikacia a rýchle spracovanie dokumentácie. (Translated by Google) I definitely recommend. Super communication and fast documentation processing.

Peter Časo

Spolupracujeme už roky rokúce odporúčam na 100 % + Projektová dokumentácia vo vysokej kvalite. + Dodržanie termínov + Super rýchly prístup (Translated by Google) We have been cooperating for years, I recommend it 100% + High quality project documentation. + Adherence to deadlines + Super fast access

Roman Zvrškovec

profesionálne spracovaná dokumentácia s vysokou pridanou hodnotou. super spolupráca. (Translated by Google) professionally processed documentation with high added value. great cooperation.

Lukáš Brňák

S lepšie vypracovanou projektovou dokumentáciou PO som sa ešte nestretol. Vrelo odporúčam ! 👍 + ponuka viacerých riešení danej situácie + dodržanie termínov + ľudský prístup + obsah dokumentácie (Translated by Google) I have not yet come across a better elaborated project documentation of the PO. I highly recommend! 👍 + offer several solutions to the situation + meeting deadlines + human approach + content of documentation

Jozef Bednár

Firmu Totuus môžem len odporučiť. Odborne, kvalitne a na vopred dohodnutý termín spracovaný projekt. Komunikáca s projektantom na vysokej a priateľskej úrovni. V širokom okolí bezprostredne naj cena. (Translated by Google) I can only recommend Totuus. Professionally, high-quality and pre-agreed project. Communicates with the designer at a high and friendly level. Immediately the best price in a wide area.

Dominika Radôšťanová

Výborná komunikácia,odbornosť a ochota. Projekt spracovaný profesionálne. Určite odporúčam:) (Translated by Google) Excellent communication, expertise and willingness. Project prepared professionally. I definitely recommend :)

Marek M

Odporúčam firmu Totuus. Vedomosti v danej oblasti a spracovanie projektovej dokumentácie na veľmi vysokej úrovni. (Translated by Google) I recommend Totuus. Knowledge in the field and processing of project documentation at a very high level.

Marek Vereš

S Jozefom spolupracujem už roky, je to jeden z mojich najspoľahlivejších profesistov. Dodržanie dohodnutých termínov a odborne spracovaná projektová dokumentácia sú samozrejmosťou o čom svedčí aj bezproblémové schvaľovanie úradmi. Pridanou hodnotou je ochota poradiť a vymyslieť najvyváženejšie riešenie. (Translated by Google) I have been working with Jozef for years, he is one of my most reliable professionals. Adherence to the agreed deadlines and professionally prepared project documentation are a matter of course, as evidenced by the smooth approval by the authorities. The added value is the willingness to advise and come up with the most balanced solution.

Maroš Miko

Vysoká odbornosť a kvalita spolu s ochotou poradenstva a komunikácie v oblasti požiarnej ochrany. Môžem len odporučiť. :) (Translated by Google) High expertise and quality together with a willingness to advise and communicate in the field of fire protection. I can only recommend. :)

Eva Adamova

Pána Ing.Tomaníka skutočne vrelo doporučujem na základe vlastnej skúsenosti. Vysoko odborný a profesionálny prístup, ochota nájsť riešenie, trpezlivosť, prompnosť, časová disponibilita, maximálna ústretovosť. A v dnešnej dobe tak vzácna ľudskosť, srdečnosť a zmysel pre humor. Navyše je fakt cítiť, že svoju prácu robí nielen odborne a zodpovedne, ale hlavne s potešením. Radosť spolupracovať. Tých 5 Micchellinských hviezdičiek si zaslúži (Translated by Google) I really warmly recommend Mr. Ing. Romaník based on my own experience. Highly professional and professional approach, willingness to find a solution, patience, promptness, time availability, maximum helpfulness. And nowadays such a rare humanity, cordiality and sense of humor. In addition, it is a fact to feel that he is doing his job not only professionally and responsibly, but above all with pleasure. A pleasure to work together. Those 5 Micchellin stars deserve it

Michal Biroš

Veľmi profesionálny a precízny prístup ku každému projektu a ochota nájsť riešenie aj pri zložitejších stavbách. Odporúčam hlavne aj pre dodržiavanie dohodnutých termínov a priateľský prístup. (Translated by Google) Very professional and precise approach to each project and willingness to find a solution even for more complex constructions. I especially recommend for meeting the agreed deadlines and a friendly approach.

Filip Spisak

Profesionálny prístup, dlhoročné skúsenosti, kvalita a zodpovednosť. Pán Tomaník vie čo robí a svoju prácu miluje... Odporúčam ! (Translated by Google) Professional approach, many years of experience, quality and responsibility. Mr. Tomaník knows what he does and loves his job ... I recommend!