PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ V SPRÁVNYCH RUKÁCH

O spoločnosti

Spoločnosť Totuus sa zaoberá projektovaním protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Hlavným a kontinuálnym cieľom je poskytovanie kvalitných služieb s pridanou hodnotou. Základnou filozofiou spoločnosti je „robiť veci lepšie“. Toto predsavzatie chceme napĺňať najmä naším neustálym vzdelávaním a získavaním nových skúseností a zručností, pretože to považujeme za kľúčové na ceste k úspechu.

V oblasti projektovania protipožiarnej bezpečnosti stavieb máme dlhoročnú prax a veríme, že v kombinácii s odhodlaním, vytrvalosťou a našimi osobnými hodnotami bude značka Totuus rásť a bude mať mnoho spokojných zákazníkov.

Vlastná skúsenosť Vám vždy povie viac ako tisíc slov, preto sa neváhajte presvedčiť sami.

Služby

Naše služby zdobí odbornosť, skúsenosť, zodpovednosť, flexibilita a najmä chuť komunikovať. Vyberte si z nasledujúcej ponuky a presvedčte sa sami.

Konzultačná činnosť

Poradenská a konzultačná činnosť je u nás samozrejmosťou. Neváhajte a my Vás vždy radi nasmerujeme tým správnym smerom.

Projekčná činnosť

Projektovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby poskytujeme vo všetkých stupňoch riešenia dokumentácie vrátane dodatočného vybavenia stanoviska kontrolného orgánu (HaZZ).

Predkolaudačná činnosť

Kontrola stavby pred kolaudáciou z hľadiska dodržania požiadaviek vyplývajúcich zo schválenej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Projektanti

Ing. Jozef Tomaník

Projektant – špecialista požiarnej ochrany

+421 948 022 932

tomanik@totuus.sk

Prvé skúsenosti s projektovaním som začal nadobúdať ako študent Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline v odbore požiarna ochrana. Po ukončení strednej školy som získal odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany. V štúdiu som pokračoval na Fakulte bezpečnostného inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline, kde som prehlboval svoje vedomosti i zručnosti a získaval rozhľad v odbore. Po jej úspešnom ukončení som sa začal naplno venovať projekčnej činnosti v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb. V tíme projektantov som nadobudol cenné praktické skúsenosti so všetkými typmi pozemných stavieb vo všetkých stupňoch riešenia dokumentácie. Do dnešného dňa som vypracoval viac ako 300 projektov a verím, že sa ich počet a taktiež aj kvalita bude zvyšovať. Aktuálne som členom špecialistom PO v APPO SR (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky).

Za svoje silné stránky považujem odhodlanosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, konštruktívne myslenie, odborný rast a zmysel pre detail.

Kontakt

Adresa a kontakt spoločnosti:

Totuus, s. r. o.

Nemocničná 1951/65

026 01 Dolný Kubín

tel.: +421 948 022 932

e-mail: info@totuus.sk

Fakturačné údaje a bankové spojenie:

IČO: 52 226 361

DIČ: 2120968619

OR SR Žilina, odd. Sro, vložka číslo: 71915/L

Spoločnosť nie je platcom DPH

IBAN: SK1683300000002701608691

Napíšte nám