pohlad_na_novostavbu_haly_so_zelezobetonovym_skeletom_a_oplastenim_zo_sendvicovych_panelov
interier_vyrobnej_a_skladovej_haly_so_zelezobetonovym_skeletom_a_zeriavovou_drahou
zvisly_rez_jednopodlaznej_haly_so_stresnym_plastom_s_poziarnou_odolnostou_a_poziarnym_rebrikom
hadicovy_navijak_s_tvarovo_stalou_hadicou_na_zelezobetonovom_stlpe_pripojeny_na_poziarny_vodovod
zakreslenie_poziadaviek_protipoziarnej_bezpecnosti_jednopodlaznej_haly_vo_vykrese_podorysu_stavby

Informácie o projekte

  • Kategória: výrobná stavba
  • Legislatívna: vyhl.94/2004
  • Stupeň: realizačný projekt
  • Dátum spracovania: 08/2020

Zaujímavosti

Výrobno-skladová hala s rozlohou cca 5500 m2. Zaujímavou črtou projektu je riešenie vonkajšej potreby požiarnej vody automatickou tlakovou stanicou zabezpečujúcou potrebný tlak v navrhnutých odberných miestach požiarnej vody. Stavbu sme posudzovali od dokumentácie pre územné rozhodnutie až po realizačný projekt a kontrolu pri realizácii.