riesenie_unikovych_ciest_v_obchodnom_dome_pri_zmene_ucelu_vyuzitia_priestorov
protipoziarna_bezpecnost_obchodnych_prevadzok_so_sustredenym_poziarnym_zatazenim_v_obchodnom_centre
vykres_stavby_po_stavebnych_upravach_a_zmene_vyuzitia_niektorych_priestorov

Informácie o projekte

  • Kategória: nevýrobná stavba
  • Legislatívna: vyhl.94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 08/2019

Zaujímavosti

Rozsiahla zmena stavby obchodného centra v rozsahu stavebných úprav a zmeny účely využitia priestorov. Dokumentácia odovzdaná s vybavením kladného stanoviska OR HaZZ.