podorys_skladoveho_objektu_so_zapracovanymi_podmienkami_protipoziarnej_bezpecnosti_stavieb
zameranie_stavby_so_skladom_vyroby_a_nasladne_skreslenie_do_digitalnej_formy
zvisly_rez_jednopodlaznou_stavbou_so_skladovymi_priestormi_pre_vyrobu_a_zelezobetonovym_skeletom
zakreslenie_umiestnenia_skladoveho_objektu_vo_vyrobnom_areali_do_vykresu_situacie

Informácie o projekte

  • Kategória: výrobná stavba
  • Legislatívna: STN 73 0804
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 01/2022

Zaujímavosti

Táto akcia je z kategórie komplexne poskytnutých služieb tzn. zameranie stavby, skreslenie stavby a následný návrh riešenia požiarnej ochrany. V tomto prípade bola poskytnutá aj služba dozoru počas realizácie z hľadiska PBS. Stavba si vyžadovala praktické zručnosti skúseného špecialistu PO, pretože sa jednalo o sklad polymérov nachádzajúci sa v 1.NP viacpodlažnej stavby, pričom v ďalších podlažiach sa zhromažďuje väčší počet osôb.