kombinacia_existujucich_murovanych_konstrukcii_s_novymi_drevenymi_konstrukciami_vo_vykrese_stavby
umiestnenie_kombinovaneho_dvojdomu_na_parcele_investora
zvisly_rez_drevenymi_konstrukciami_jednopodlazneho_dvojdomu_s_kombinovanym_nosnym_systemom

Informácie o projekte

  • Kategória: stavba na bývanie skupiny A
  • Legislatívna: vyhl. 94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 04/2021

Zaujímavosti

Rodinný dvojdom je kombinovaný z existujúcich murovaných konštrukcii doplnených o nový drevený skladaný systém. Nebolo by na tomto projekte nič zvláštne, avšak výzvou bolo opäť osadenie do stiesnenej zástavby. Pretože išlo primárne o drevodom, bolo nutné naprojektovať ho tak, aby sme dosiahli zmiešaný konštrukčný celok, čím sme dokázali skrátiť odstupové vzdialenosť. Pri týchto typoch stavieb je taktiež veľmi dôležité dobre posúdiť palivové spotrebiče, ktoré sú častou príčinou požiaru.