vizualizacia_viacpodlazneho_murovaneho_rodinneho_domu_s_drevenym_fasadnym_obkladom_v_imitacii_zrubu
zvisly_rez_viacpodlaznym_murovanym_domom_v_prevedeni_falosneho_zrubu_s_drevenym_fasadnym_obkladom
pohlad_na_zadnu_cast_falosneho_zruboveho_domu_s_vonkajsou_nekrytou_terasou
osadenie_falosneho_zruboveho_domu_na_parcele_investora_bez_okolitej_existujucej_zastavby

Informácie o projekte

  • Kategória: stavba na bývanie skupiny A
  • Legislatívna: vyhl. 94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 07/2021

Zaujímavosti

Požiarny projekt na tzv. „falošný zrub“ z dielne našich šikovných kolegov architektov. Pýtate sa čo bolo špecifické pri navrhovaní protipožiarnej bezpečnosti? Vzhľadom na náročnejšie estetické požiadavky klienta sme sa museli vysporiadať so zabezpečením požadovanej požiarnej odolnosti priznaných častí krovu – klieštin. V súčinnosti so šikovným statikom sme sa priklonili k riešeniu nadimenzovať prvky na potrebnú požiarnu odolnosť na základe výpočtových metód z eurokódov. Našou odbornosťou a snahou pomôcť sme ušetrili investorovi nielen financie, ale najmä sme splnili jeho želanie vidieť v podkroví priznané drevené prvky.