perspektivny_pohlad_na_modernu_jednopodlaznu_modularnu_stavbu_autobusovej_stanice
jednopodlazna_stavba_autobusovej_stanice_s_konstrukciami_bez_poziarnej_odolnosti_vo_vykrese_stavby
vrchny_pohlad_na_jednopodlaznu_modularnu_stavbu_autobusovej_stanice_s_plochou_strechou

Informácie o projekte

  • Kategória: nevýrobná stavba
  • Legislatívna: vyhl.94/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 03/2021

Zaujímavosti

Moderná modulárna stavba, ktorú sme navrhli v súlade s platnou legislatívou, ako stavbu bez požiarnej odolnosti. Áno, dobre čítate. Aj takto sa to dá, ale je nutné zvážiť všetky aspekty, týkajúce sa úrovne protipožiarnej bezpečnosti. Máme na mysli najmä podmienky evakuácie a použité stavebné materiály v rátane povrchových úprav.