info@totuus.sk +421 948 022 932

Informácie o projekte

  • Kategória: výrobná stavba
  • Legislatívna: STN 73 0804, vyhl.96/2004
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 02/2021

Zaujímavosti

Klientov zámer bol vytvoriť novú linku na výrobu syntetických farieb. Vytvorenie novej linky znamenalo z hľadiska PBS vytvorenie prevádzkarne s horľavými kvapalina, pretože do výroby vstupovali prevažne horľavé kvapaliny I. triedy nebezpečnosti. Návrh si preto vyžadoval vysokú mieru skúsenosti, aby bolo možné daný zámer realizovať v pôvodnom objekte. Špecifickým prvkom bolo riešenie vonkajšej potreby požiarnej vody prostredníctvom kyvadlovej dopravy s doplnkovým výpočtom diaľkovej dopravy vody pomocou hadicového vedenia.